Vores værdier

Med vores botilbud ønsker vi at skabe et sted, som er så familieagtigt og trygt som muligt.​

Tryghed er en vigtig del af vores værdigrundlag og med døgnbemanding og tæt personaledækning, føles vores botilbud meget hjemligt og hyggeligt.​

Hos os er der plads til udvikling

Vi lægger stor vægt på at skabe de optimale udviklingsmuligheder for den enkelte beboer.

Vi vil styrke og udvikle eksisterende og nye færdigheder hos beboerne, som skal munde ud i evnen til større selvstændighed, mere selvbestemmelse og selvhjulpenhed.

Os pædagoger søger at øge den enkelte beboers livskvalitet gennem omsorg, nærvær, harmoni, fællesskab og oplevelser.

Vi gør tit tingene sammen for at opbygge en samhørighed beboerne imellem.

Vi vægter, at beboernes familie og pårørende er en naturlig del af deres liv, og vi har flere faste arrangementer for de pårørende om året.

Vi skaber struktur, forudsigelighed og kontinuitet

I det daglige prioriterer vi pædagoger at skabe en hverdag med faste strukturer, forudsigelighed og kontinuitet.

Beboerne har faste maddage, hvor de vælger aftensmad og er kokken med den nødvendige hjælp fra personale. Det giver dem en følelse af at være betydningsfulde.

Vi spiser altid måltiderne sammen. Under måltiderne taler vi meget om, hvordan det er gået på beboernes arbejdsplads. Vi taler også om ønsker og planer for aktiviteter i weekenden.

Vi har perioder, hvor vi har spise- og bordtræning. Træningen skal selvfølgelig være hyggelig.

Vi tilbereder al mad af sunde og friske råvarer. Sammen med kosten er en vigtig del også motion. Vi går f.eks. lange ture, cykler på motionscykler og går til svømning en gang om ugen.

Vi ønsker at beboerne får et netværk også uden for huset

Derfor deltager vi i forskellige arrangementer som f.eks. festivaler og klubaftener med ligestillede, så det bliver naturligt for dem at være sammen med andre mennesker.

Beboerne skal have beskæftigelse eller anden aktivering uden for huset.

Hver beboer får tildelt en kontaktperson, som har det overordnede ansvar for beboerens trivsel og helbred. Det gælder også samarbejde med arbejdspladser og sagsbehandlere.

​Det er en klar forudsætning, at vores personale samarbejder med ansvar, indlevelse, omsorg og humor. Til bostedet er tilknyttet 2 supervisorer, som holder supervision for personalet ca. hver 8. uge og som også kan vurdere evt. tiltag for den enkelte beboer.