Hovednummer: 59 25 70 25

Generelt

SUPERVISION​

 

Hos På Sporet er der tilknyttet en psykolog. Psykologen fungerer som supervisor for personalet og kan ligeledes vurdere, hvorvidt den enkelte beboer har behov for yderligere hjælp og indsatser.

 

Endvidere deltager personalet løbende i relevante kurser. Vi har desuden tilknyttet en supervisor fra Center for Autisme.​

 

VISITATION OG INDFLYTNING​

 

Ved henvendelse fra interesserede laver vi en helhedsvurdering, og hvis personen skønnes egnet til stedet, inviterer vi på besøg sammen med sagsbehandler og evt. pårørende.

 

Det betyder, at personen, sagsbehandleren og de pårørende har mulighed for at se omgivelserne, hilse på personalet og de øvrige beboere.

 

Vores supervisor vil deltage, hvis vi skønner, det er vigtig.

Udmunder dette sig i en indskrivning, orienteres de andre beboere så tidligt som muligt, og alle deltager i forberedelserne til at byde den nye beboer velkommen.

 

Beboeren får mulighed for at falde til inden, der startes på ekstern beskæftigelse.

 

​SAMARBEJDE MED MYNDIGHEDER OG PÅRØRENDE

 

Vi ønsker selvfølgelig et tæt samarbejde med anbringende myndigheder, sagsbehandlere og Socialtilsyn Hovedstaden. Samarbejdet med familie og pårørende vægter vi også meget højt.​

 

ØKONOMI

 

​Opholdsbetalingen er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden på grundlag af et faktisk budget, udfærdiget af Revisionsfirmaet Flemming Hansen i Holbæk.