Beboerne

På Sporet er et bosted for voksne fra 18 år med psykisk udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser. Vi åbner også glædeligt vores døre for voksne udviklingshæmmede med andre diagnoser og med et ligeså stort behov for struktur, såsom ADHD.

Vi har plads til 5 beboere og 1 weekendaflastning.

Vores beboere opnår personlig udvikling

Vi pædagoger lægger vægt på at give beboerne den støtte og vejledning, de har brug for for at opnå et værdigt og udviklende liv. Og vi oplever, at et sådant liv kan opnås i vores trygge og familiære rammer.

Vi går meget op i at arbejde individuelt med den enkelte beboer. Det kommer bl.a. til udtryk i de udviklingsplaner, vi udformer for den enkelte. Planerne beskriver de personlige og praktiske mål, der er for en pågældende beboer.

I vores arbejde oplever vi, at det er meget forskelligt, hvor meget støtte den enkelte beboer har brug for. Vi anerkender dette og gør alt, hvad vi kan for at møde hver beboer netop der, hvor vedkommende er.

Vi udviser en oprigtig interesse for alle vores beboere, også dem der klarer de fleste ting selv.

Beboerne knytter relationer til hinanden

Vi gør en stor indsats for at skabe de bedste rammer for, at venskaber kan opstå mellem beboerne.

Særligt vores mange arrangementer gør, at vores beboere hygger sig i hinandens selskab og knytter bånd til hinanden. Vi har bl.a. været på ferier, til festivaller, i biografen og meget, meget andet.

Vi går også lange ture, tager til svømning, cykler på motionscykler og laver sund og velsmagende mad sammen. Motion og sund kost er en stor del af hverdagen hos os.

Alt det gør, at der hersker en særlig holdånd hos os: “Når vi bor sammen, hjælper vi hinanden, passer på hinanden og holder sammen“. Og den holdånd er meget sigende for På Sporet.

Kontakt os

Vi yder omsorg og støtte til udviklingshæmmede voksne. Og vi hjælper dem med at opnå færdigheder til at få hverdagen til at fungere.

Vi tilbyder faste rammer og trygge omgivelser.

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os.

Ring til os
Skriv til os

Her ses vores nuværende beboere